Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego IQRC Polska Sp. z o.o.

Wstęp

Sklep internetowy pod adresem www.iqrc.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi IQRC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000346918, REGON 142194853, NIP 7010218218. Konto bankowe: 60 1030 0019 0109 8503 0012 3256 Administratorem danych osobowych jest IQRC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Regulamin określa zasady realizowania zakupów w sklepie internetowym.

Oferowane usługi

Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.iqrc.pl , e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) możliwość rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym i ich odbiór (zakup) w Warszawie (rezerwacja), (3) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja). Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a IQRC Polska Sp. z o.o. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - odbiór zamówionych produktów i zapłata lub zapłata i odbiór stosownie do wybranej metody płatności.

Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej lub rezerwacji. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia i jest wysyłany do Klienta w momencie wysłania towaru na podany adres dostawy. Informacja o cenie podawana na stronie www.iqrc.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Klienta drugiego maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.

W przypadku rezerwacji drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.

Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.iqrc.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

Ceny produktów umieszczone na stronie www.iqrc.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie Spółki lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Spółki.

Klient uiszcza cenę za zamówione/zarezerwowane produkty przy sprzedaży internetowej: przelewem bankowym.

W przypadku braku produktu lub wydłużonego terminu dostawy klient zostanie o tym natychmiast poinformowany.

 

Sposoby zgłaszania reklamacji.

Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w niniejszym regulaminie lub zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.

Każdy ze sprzedawanych przez nas produktów pochodzi od polskich dystrybutorów, z autoryzowanej sieci dystrybucji, ma fabryczne opakowanie i komplet akcesoriów przewidzianych przez producenta. Wszystkie produkty posiadają pełną gwarancję, uprawniającą do korzystania ze wszystkich autoryzowanych serwisów producenta na terenie całego kraju lub całego świata. Współpracujemy jedynie z największymi i sprawdzonymi dostawcami, co daje pewność wysokiego poziomu usług i dobrej jakości oferowanego sprzętu.

W przypadku uszkodzenia mechanicznego produktów i/lub powstałych w czasie transportu, należy w obecności osoby dostarczającej produkt spisać protokół reklamacyjny w momencie dostawy produktu.

W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów prosimy o kontakt z naszą firmą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać także w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych.

Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym (nieużywanym) chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Zgłoszone reklamacje Spółka rozpatruje w terminie 40 dni od dnia ich zgłoszenia.

W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Spółkę współdziałania z  partnerami Systemu Payeezy POLCARD, termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od Partnera Systemu Payeezy POLCARD.pl odpowiednich informacji.

 

Gwarancja

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI GWARANCJI ORAZ ZGŁASZANIA REKLAMACJI DLA WYROBÓW MARKI APC

 

Standardowy okres gwarancyjny obejmuje od 1 do 3 lat od daty zakupu w krajach UE oraz 2 lata poza UE. Standardową procedurą firmy APC jest wymiana oryginalnego urządzenia na urządzenie fabrycznie odnowione. Klienci, którzy chcą otrzymać z powrotem oryginalne urządzenie ze względu na ewidencję lub amortyzację środków trwałych, muszą zgłosić ten fakt podczas pierwszego kontaktu z Pomocą Techniczną APC. Firma APC wyśle urządzenie zastępcze, gdy uszkodzony sprzęt dotrze do działu serwisu lub wcześniej, pod warunkiem podania numeru ważnej karty kredytowej.

 

Serwis

1. Upewnić się, że akumulator jest podłączony i że nie zadziałał bezpiecznik automatyczny.

2. Jeżeli problem występuje nadal, skontaktować się z firmą producenta.

3. Przed skontaktowaniem się z firmą producenta przygotować następujące informacje: data zakupu, model zasilacza UPS i numer seryjny (znajdujący się na spodzie lub z tyłu urządzenia).

4. Jeżeli pracownik Pomocy Technicznej nie będzie w stanie rozwiązać problemu, przydzieli numer upoważnienia do zwrotu (Return Material Authorization — RMA) oraz adres do wysyłki.

5. Zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie. Jeżeli oryginalne opakowanie nie jest dostępne, Pomoc Techniczna firmy udzieli informacji, jak uzyskać nowe opakowanie.

Urządzenie należy prawidłowo zapakować, aby uniknąć uszkodzenia go w transporcie. W opakowaniu nigdy nie należy używać kulek styropianowych. Uszkodzenia powstałe podczas transportu nie są objęte gwarancją (zaleca się ubezpieczenie paczki na jej pełną wartość).

6. Na opakowaniu paczki wpisać numer RMA.

7. Urządzenie wysłać ubezpieczoną przesyłką kurierską na adres podany przez Pomoc Techniczną APC.

 

Informacje na temat pomocy technicznej oraz informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie internetowej firm:

Gwarancję APC należy zarejestrować pod tym adresem.

Infolinia serwisowa APC dla klientów z Polski: 22 511 84 64 lub 00 800 491 15 68

 

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli.

 

Czy można zwrócić towar?

Możecie Państwo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Sprzęt nie może nosić śladów użytkowania, musi być kompletny, posiadać wszystkie dokumenty i oryginalne opakowanie.

Przed wysyłką prosimy o poinformowanie nas o chęci odstąpienia od umowy poprzez wysłanie maila. Otrzymacie Państwo dokładne dane adresowe, na które należy dostarczyć sprzęt. Wraz z kompletną przesyłką należy zwrócić fakturę oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Towaru nie można oddać osobiście.

Po przyjęciu towaru przez nas, zwrot gotówki na Państwa rachunek bankowy nastąpi do 7 dni od przyjęcia towaru i stwierdzeniu, że towar był nieużywany.

Uwaga!!! Towaru uszkodzonego nie można zwrócić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania sprzętu z firmy.

Spółka nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków na rachunek Użytkownika spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Spółkę polecenia przelewu, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie przelewu bankowego, w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej.

 

Dane osobowe

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) podajemy, że właścicielem sklepu internetowego IQRC jest firma IQRC Polska Sp. o.o., w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27.

Firma IQRC Polska Sp. z o.o. została  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotów, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000346918 

NIP: 7010218218 

REGON: 142194853 

Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z późn. zm.) gwarantujemy Państwu, że zebrane przez nas dane osobowe wykorzystywane będą jedynie w celu prawidłowego i sprawnego wykonania usługi. Państwa dane adresowe udostępniane są firmie kurierskiej jedynie w celu prawidłowego dostarczenia zamówionego towaru.

 

IQRC Polska Sp. z o.o. nie udostępnia podanych przez Ciebie informacji żadnym firmom ani osobom o ile nie jest to bezpośrednio potrzebne do zrealizowania zamówienia.

Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną". Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

 

Bezpieczeństwo transakcji

Zakupy w naszym sklepie są bezpieczne. Korzystamy z bezpiecznego protokołu SSL. Cały proces zakupu jest zabezpieczony protokołem SSL z aktualnym certyfikatem bezpieczenstwa.

W przypadku gdy należność za zamówiony towar regulowana jest kartą płatniczą lub przelewem bankowym obsługę Klienta przejmuje firma First Data Polcard Sp. z o.o. operator serwisu Payeezy. Twoje dane osobowe składowane są na zabezpieczonym serwerze, a sama transakcja przeprowadzana jest za pośrednictwem protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3), zapewniającego pełną poufność.

 

Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Payeezy POLCARD

 

  1. Płatności za pośrednictwem Systemu Payeezy POLCARD mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

 

  1. Użytkownik w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku za pośrednictwem Systemu Payeezy POLCARD.

 

  1. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie IQRC i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Payeezy POLCARD, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w  przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Payeezy POLCARD będącego Centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową banku.

 

  1. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego banku lub Centrum rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System Payeezy POLCARD, płatność może nie zostać zrealizowana.

 

Pozostałe

Spółka oferuje produkty na podstawie zdjęć i opisów producenta. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach. 


Pomimo dołożenia wszelkich starań oraz zachowania należytej staranności nie możemy zagwarantować, iż prezentowane opisy wraz ze zdjęciami produktów są w pełni zgodne ze specyfikacją producenta i stanem faktycznym. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do błędów i nie ponosimy odpowiedzialności za błędne podanie parametrów produktów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z nami lub weryfikację w oparciu o stronę producenta. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny.

Nasze

certyfikaty